Hopp til innhold

Speidergruppa

1 Langesund Sjøspeidergruppe

1 Langesund Speidergruppe ble opprettet i 1915, og er blant de eldste speidergruppene i Landet. Speidergruppa ble dannet før speiderguttforbundet opprettet den strukturen vi idag kjenner med inndeling i kretser over hele landet, og ble først i 1922 formelt stiftet og tilsluttet det som idag er Norges Speiderforbund og Grenland Krets. 

Landsleir i Bodø 2017

Speidergruppa

1 Langesund Sjøspeidergruppe består pr desember 2018 av ca 60 medlemmer. I tillegg kommer omtrent 10 ledere for de forskjellige enhetene. Gruppa er tradisjonelt inndelt:

 • Småspeidere (4 og 5 klasse)
 • Troppen (6 - 10 klasse)
 • Roverlaget (16 år og oppover)

Gruppa er tilsluttet Norges Speiderforbund og nettverk for sjøspeiding i Norge. 


På vei hjem fra Stavanger / Norsk Sjøspeiderleir 2018

Møter og aktiviteter

Gruppa følger Norges Speiderforbunds program som gir medlemmene et variert fritidstilbud med fokus på vennskap, friluftsliv og mestring.

Speidergruppa er en av få Sjøspeidergrupper på østlandet, og mye av aktivitetene er naturlig nok viet til seiling, sjøvett og sjømannsskap.  

Småspeidere har møter på onsdager fra 1700 til 1800, men speiderene har møter fra 1800 til ca 1930. I seilsesongen vanligvis til kl 2000. Informasjon om møter og oppmøtested finnes i spond. 


Dagliglivet ombord i S/S Pontos på tokt

Turer og leire

Selv om gruppa er sjøspeidere, vies mye av tiden i vinterhalvåret til både skog og fjell. Faste turer  løpet av et år er gjerne:

 • Vintertur til fjellet
 • Troppstur i skjærgården
 • Tokt sammen med andre sjøspeidergrupper på øst- og sørlandet
 • Leire (Landsleir - sjøspeiderleir - kretsleir - armada (tokt)). 
 • Høsttokt langs kysten
 • Bamblehaik i skogen

På vei ut på haik. Bodø 2017

Hva koster det å være med?

Det koster ca 1000,- kr i året å være medlem i speideren. Kontigenten betales til Norges Speiderforbund, som videre gir tilskudd til de enkelte gruppene, basert på antallet medlemmer. 

For å være med på turer er det nødvendig med noe utstyr. Du trenger gjerne:

 • Sovepose
 • Ryggsekk
 • Gode sko
 • Redningsvest
 • Godt regntøy 
 • Turtøy, jakke bukse og varmt tøy

Troppstur til Svendsvika 2016

Speidergruppa stiller med mye av fellesutstyret. Vi har blant annet telt, kokeutstyr, bestikk, sager, økser og liknende. 


Rolig seilas over Jærens rev, 2018

Båthavna på Lindøy. Norsk Sjøspeiderleir 2018

Andre aktiviteter

Selv om sjøvett og sjømannsskap er blant hovedantivitetene til speidergruppa, er vi på fjellturer og står på ski hver vinter.

En pust i bakken. Troppstur til Lifjell 2018
Sjøspeidere kan også stå på ski!

Lederene i gruppa

De aller fleste speiderledere har selv vært medlemmer av speidergruppa tidligere. Alle ledere må ha godkjent politiattest for arbeid med barn og unge.

Norges Speiderforbund tilbyr et treningsopplegg for de som vil bli ledere, slik at de er godt rustet til å jobbe med barn og unge. 

Bamblehaik 2017

Speidergruppas økonomi

Speidergruppa er avhengig av støtte og dugnader for å sikre vedlikehold og drift av alt materiellet.  

Foreldreforeningen arrangerer flere dugnader hvert år, hvor både speidere og foreldre deltar. 

Ryddedugnad på Langøya 2017

Pontos på vei opp slusene i Skien

Hvorfor bli med i speideren?

 • Speideren har som mål å robustgjøre barn og unge til å stå på egne ben, ved å gi muligheter til læring av praktiske ferdigheter
 • Patrulje- og troppssystemet bidrar til et samarbeid på tvers av alder og kjønn. 
 • Speideren kan gi barn og unge et unikt fritidstilbud som lærer dem å ta ansvar for seg selv og andre. 
Speideren skaper gode relasjoner! Bodø 2017
Samseilas med Christiane (Drammen) og Havbraatt (NSF) i Grimstad

Gode minner kommer ikke av seg selv. De må skapes