Hopp til innhold

Hjem

Informasjon om aktiviteter i 1.Langesund Sjø - oppdatert 19/05-2020

Norges Speiderforbund har gitt klarsignal til en forsiktig åpning av aktiviteter som innebærer fysiske møter. Selv om enkelte aktiviteter kan starte, vil det fortsatt være tydelige begrensninger og en felles forståelse om at vi fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vil vi etter beste evne legge til rette for noen aktiviteter i ukene fremover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

For alle aktiviteter i speidergruppa er det viktig at alle forholder seg til de reglene som til enhver tid gjelder, både avstandskrav og krav til hånd- og hostehygiene. 

Møter:

Vi satser på å gjennomføre seil- eller patruljemøter i tiden fremover. For å redusere antallet barn som er på brygga eller i båtene samtidig, vil tidnee bli litt anderledes enn før:

  • 1700-1800 Småspeidere - Walker Bay-båter
  • 1730-1930 Stifinnere (barneskolen) - Askeladder
  • 1830-2030 Vandrere (ungdomsskolen) - Maxiene
  • 1930-2100 Rovere / Ledere - Pontos

Speiderne deles slik at hver patrulje får sin båt for å redusere antallet nærkontakter. Maksimalt antall samtidig på brygga er 20 personer (grensen for private arrangment). Det vil ikke bli aktuelt å bemanne båter på tvers av patruljer.

Viktige prinsipper for aktivitetene:

  • Du skal ikke delta på aktiviteter dersom du er syk, eller har noen i nær familie/husstand som er syke, eller har symptomer på luftveissykdommer.
  • Foreldre må vurdere om det er forsvarlig at speidere som er i de definerte risikogruppene, eller har nære familiemedlemmer som er i disse, deltar på aktivitetene.
  • Speidere skal ikke dele utstyr under møter eller aktiviteter, alt skal være personlig.
  • Alle speidere, ledere og foreldre skal vise god håndhygiene, med håndvask der hvor det er mulig, eller håndsprit. Alle skal vaske hender grundig rett før de drar til, og etter at de kommer hjem fra speideraktiviteter.
  • Lederne sørger for rengjøring / desinfisering av flater/håndtak og liknende i forbindelse med møter.

Speideren skal være et trygt sted å være, også nå. Vi som ledere er trygge på at vi skal få dette til på en sikker måte, men forventer at alle etterlever de regler og retningslinjer som er. Det er opp til hver enkelt forelder å vurdere om deres barn skal delta på fritidsaktiviteter nå, og vi har stor forståelse dersom noen ikke ønsker å delta på dette. Det er derfor ikke noe krav til deltakelse på dugnadene, det er kun en mulighet for de som ønsker til å være med på noen aktiviteter for å holde kontakten med speidermiljøet.

Hilsen / for lederne:

Kim Roar

Gruppeleder 1. Langesund Sjø