Hopp til innhold

Referat fra Årsmøte 29. januar 2020

Gruppestyret og Gruppetinget gjennomførte årsmøte 29. januar 2020 kl 2000-2200 på Speiderhuset.

Til stede: Oddbjørn, Audun, Sven Erik, Per Ivar, Jonas IK, Torstein, Linda, Henrik, Jon, Kim Roar (referent)

Årsmøte Speidergruppa

Oddbjørn ønsker velkommen til årsmøte.  

Kommentarer til innkalling: Etterlyser deltakelse fra Roverlaget / Rovere og foreldrelaget. Må være tydeligere i innkalling og invitasjon med å sende til alle som har møterett. Aksjon på møteinnkaller /møteansvarlig

Sak 1: Gjennomgang av årsmelding

Kommentar til årsmelding: gave fra sparebank1 telemark og Skagerrak Sparebank = 17500 til sammen.

Ingen ytterligere kommentarer til årsmelding:

Vedtak: årsmelding godkjennes.

Sak 2: Regnskap

Gjennomgang av regnskap.

Gruppas økonomiske situasjon må anses som veldig god. Regnskapsoverskuddet på 116.098 kr. Viser et år med gode inntekter og få større utgifter. Pr 31.12.19 har gruppa ca 600.000 kr på bankkonto, i tillegg til verdien av båter og materiell.

Gruppa fikk en ekstra inntekt på 50.000 for en ryddeaksjon i desember, som gir et godt bidrag til det totale overskuddet.

Vedtak: regnskapet godkjennes.

Sak 3: Investeringer:

Forslag om å kjøpe en ny båt i gruppa. Type Kaldor.

Diskusjon rundt anskaffelse av nye båt. Kan være et godt tilskudd til å få opp interessen på møter og for speidere. Det er ønskelig å anskaffe båt før sommer/seilsesong starter

Vedtak: Beslutning om å bruke inntil 50.000 på kjøp av ny båt. Støtte søkes.

Sak 4: Budsjett:

Forslag om å oppgradere noe på huset:

Sette av midler til oppgradering, feks male opp gulver og bygge om kjøkken. Ønske om å oppgradere det gule møterommet, flytte klær osv til andre rom slik at vi kan ta det rommet i bruk.

Søknader om støtte DNB sparebankstiftelsen (frist 1. februar). Søknad er under utarbeidelse.

Søker om støtte til båt – kr 50.000 og tre stk påhengere til askeladdene, ca 15.000 pr stk.

Gjennomgang av budsjett:

Vedtak: Budsjett godkjent

Sak 5: Valg av gruppeleder:

Gruppeleder er på valg. Forslag om at Kim overtar som gruppeleder/Administrativ leder, og at Oddbjørn blir troppsleder.  

Diskusjon rundt dette – dersom Kim skal være gruppeleder trenger vi en ny kasserer. Usikkerhet hvordan vi håndterer dette. Kan vi forespørre noen av foreldrene til å være kasserer.

Beslutning: Kim R velges som gruppeleder. Valg av kasserer tas i foreldrelaget.

Sak 6: Eventuelt:

Ingen saker

Referat Gruppeting:

Samme deltakere som årsmøte

Sak 1: Referat fra forrige gruppeting

Gjennomgang av siste møtes referat.

Linda: Kommentar til referatet: Vurderer å vente til etter høstferien med å ta inn 3 klassingene.

Sak 2: Rapport fra enhetene:

  • Småspeidere: startet opp – er i gang med 3. Klassinger. Ser ut til å gå greit.
  • Tropp: Ny struktur med stifinner / vandrer er i gang. Flere rovere / 15 åringer var på roverarrangement idag. Noen slutter i disse dager? Totalt 16 stykker i stifinner. Vanderere = 11. Program er planlagt ut februar: Anette og Torstein har stifinnere og Audun / oddbjørn og Kim har vandrerne.
  • Roverlaget: Lite aktivitet – forsøker å starte opp aktiviteter neste uke. Infomøte med roverene i grenland idag. Ca 4 delvis aktive rovere.

Sak 3: Ny struktur:

Sender 4 stykker på peffkurs. Gruppa dekker kursavgiften.

Sak 4: Tokt i august:

Ønsker å sette opp en armadakomite for å planlegge?

Foreløøig: Oddbjørn – Kim Roar

Sak 5 – eventuelt

Info ang kretsbanner (alle gruppene i grenland): 17-19april. Alle Bamblegruppene arrangerer. Møte på stathelle 12 februar. Langesund har ansvar for å lage 100 spørsmål og pioneering oppgave.

Linda tar oppgaven med å lage oppgaver. Pioneringoppgaven bruker vi oppgave fra tidligere.

Rovere ønsker å lage en infofilm / reklamefilm om gruppa. Diskuteres på rovermøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *