Hopp til innhold

Oppsummering; foreldremøte 13. januar 2020

Det ble avholdt informasjonsmøte for alle foreldre på Nustad gård 13. januar 2020.

Lederne i gruppa ønsker å innføre faste møter for å få litt tettere dialog og samarbeid med foreldrene til speiderne. Vi ønsker både å gi informasjon om planer og arbeidet fremover, og vil gjerne ha tilbakemelding og forslag til forbedringer. Møtene planlegges 1-2 ganger i året, typisk ved oppstart av ny sesong. Foreldre er velkomne til å komme med innspill og ønsker til møtene.

Status speidergruppa:

 • Det er ca 45 speidere i gruppa. Medlemsantalleter svakt synkende. Det er kortere «ventelister» enn tidligere. Antallet speidere varierer veldig med årskullene, noen er store, mens andre er mindre eller nesten helt fraværende.
 • Ledergruppa er ganske stabil, og består av ca 10 personer totalt. Det er ønskelig med flere lederressurser, spesielt for troppen.
 • Roverlaget er lite aktivt, gruppa vil gjøre et fremstøt kommende sesong for å starte opp driften slik at vi har et tilbud til de som etterhvert kommer over til roverlaget.
 • Speidergruppa har god økonomi. Regnskapet for 2019 er ikke godkjent pr 13 januar, men det indikeres et betydelig overskudd for 2019. Størsteparten av inntektene kommer fra dugnader, tilskudd og gaver, mens størsteparten av utgiftene går til vedlikehold og drift av båtmateriellet.

Drift av gruppa:

 • Spond benyttes som kanal for informasjon og innkalling til møter, turer osv. Det er svært viktig at alle foreldre har registrerte e-postadresser og telefonnummer.
 • Frister for påmelding til arrangementer i spond-appen må overholdes. VI trenger dette for å kunne planlegge aktivitetene godt med tanke på ressursfordeling og støtte.
 • Det er helt ok å ikke delta på møter, etc, det er ikke nødvendig å oppgi grunn med mindre det har betydning for andre.
 • Gruppa har valgt å ikke bruke facebook. FB har i utgangspunktet 13 års aldersgrense, og de mindre speiderne er da utelukket fra informasjon. Spond fungerer greit med tanke på informasjon til speidere og foreldre.
 • Hjemmesidene: 1.langesundsjo.no og pontos.no vil bli benyttet til generell informasjon, men vil ikke bli løpende oppdatert.Terminliste osv vil ligge her, men det kan være at arrangement blir endret i forhold til listen. Spond vil alltid være oppdatert.
 • Betaling av turer og arrangement foregår via vipps. Vi bruker ikke kontanter ved turer. Spond har også en mulighet til betaling av tur / arrangement direkte i appen, vi vurderer å ta i bruk denne muligheten.
 • I noen tilfeller må vi sende faktura, eller be om at kontigenter / betalinger foregår direkte i bank. Grunn er at både vipps og spond tar 2% i gebyr. Dette kan for eksempel gjelde ved innbetalinger til leire, hvor vi sender felles påmelding og innbetaling til arrangørene.
 • NBNB! Skriv alltid HVA innbetalingen gjelder slik at det er mulig for oss å finne den igjen i regnskapet..

Planer våren 2020:

 • Speidermøter på onsdager. Småspeidere 17-18 og speidere 18-1930 (20 i seilsesongen). Møtedagene er valgt for å holde kontinuitet i arbeidet og kunne planlegge langsiktig. 
 • Lifjelltur arrangeres i mars. Vi leier speiderbo på Lifjell og står på ski.
 • VHF kurs for 15 åringer arrangeres i mars/april. Egen innbydelse kommer i spond
 • Dugnader på langøya – steinvika – ivarssand. Disse er en viktig inntektskilde for gruppa
 • Kretsbannerkonkurranse – Vinnerne går videre til NM I speiding
 • Skjærgårdstokt / veaholmen i Juni. Helgtur med overnatting på land. Troppen fra fredag til søndag, småspeidere fra lørdag til søndag.
 • Sørlandstokt i august – 1-8. Område og gjennomføring ikke avklart. Vil avhenge litt av antall påmeldte og båtmateriell. I utgangspunktet overnatting om bord i båtene, men dersom mange påmeldte bor vi også på land.
 • Gruppa vurderer å kjøpe inn en ny båt i Kaldor-størrelse.

Presentasjon av langstidsplan 2020

Langtidsplan med endring av inndeling av troppen ble gjennomgått. 

Hovedpunkter fra planen:

 • Småspeidere starter et år tidligere i speideren (3 klasse). 
 • Småspeider: 3-4 klasse: Stifinner: 5-7 klasse: Vandrer: 8-10 klasse. 
 • Hensikt er å tilpasse aktiviteter i større grad til barne- og ungdomsskoletrinnene. Stifinner og vandrere vil fortsatt være i troppen under samme ledelse, men i forskjellige patruljer. 
 • Vurdere å kjøpe en ekstra Maxi-størrelse båt. Båtene tilpasses patruljer: Stifinnere får Askeladder, Vandrere får Maxier. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *